location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Varför företagshälsa?

Varför företagshälsovård?

Att personalen är frisk och arbetsför spelar allt större roll för organisationer och företag. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö på en säker arbetsplats - oavsett var i livet man befinner sig. Företagshälsovården arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Arbetsgivaren har ett omfattande och långsiktigt ansvar för arbetsmiljön. För att möta de utmaningarna krävs såväl färdigheter som verktyg. Företagshälsovårdens uppgift är att tillsammans med arbetsgivaren upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Att identifiera sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.  
Att satsa på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som både ökar produktivitet och sänker kostnader för ohälsa. Att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser kan också vara en attraktiv del av företagskulturen.