location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Lagstadgade medicinska kontroller

 

Vi utför medicinska kontroller i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3)

 

Medicinska kontroller ska genomföras vid exponering av: 

 • Vibrationer
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Allergiframkallande kemiska produkter 
 • Fibrosframkallande damm
 • Bly
 • Kadmium
 • Kvicksilver
 • Klättring med stor nivårskillnad
 • Rök och kemdykning
 • Dykeriarbete

 

Kan kontroller behövas vid andra typer av arbeten och exponeringar?

Ja. I vissa fall kan medcinska kontroller i arbetslivet bli aktuellt även vid andra typer av exponeringar.

I föreskriften står "Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagarna även i andra fall än de som omfattas av 23-79 §. Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken"

 

Rådfråga oss om du är osäker på vad som är aktuellt för er.