location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Organisation och ledarskap


Organisation och ledarskap

Att chefer påverkar arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation är väl känt. Arbetet ska vara engagerande och utvecklande och varje anställd ska känna delaktighet. Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön. Vid organisationsförändring kan vi hjälpa er att se över hur förändringen kan påverka arbetet. Vi kan ge stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör ledarskap, konflikter, krisstöd och grupputveckling.

 

  • Utbildning och coachning av chefer
  • Krishantering
  • Konflikthantering
  • Teamutveckling och självledarskap
  • UGL (Utveckling av grupp och ledare)