location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Rehabilitering

Samordning av rehabilitering och arbetsanpassning

Du som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar. Hälsoforum har bred kompetens under samma tak som kan stötta dig och dina medarbetare genom hela rehabiliteringsprocessen.

 

Arbetsförmågebedömning 
En arbetsförmågebedömning omfattar genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare, även en fysisk funktionsbedömning hos ergonom, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos företagssköterskan. 
 
Arbetsförmågebedömning bidrar till att individen kan återkomma i arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras.
 
Förstadagsintyg
Anställda kan av arbetsgivare bli ålagda krav på bedömning från första frånvarodagen vid sjukdom, till exempel vid hög korttidsfrånvaro.
Tjänsten innebär att Hälsoforum garanterar att den anställde på första frånvarodagen, eller senast påföljande dag, bereds tid för undersökning av sjukvårdspersonal. Intyg om arbetsförmåga lämnas till den undersökte och företaget får meddelande om lämpliga alternativa arbetsuppgifter.
 
Bedömningssamtal

Ett bedömningssamtal undersöker och klargör medarbetarens livssituation och leder till en bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga för att stötta medarbetaren.
 

Beroendeproblematik
Hälsoforum erbjuder professionell hjälp för behandling av beroende kopplat till exempel alkohol, droger och spel med kartläggning, läkemedelsbehandling och samtalsstöd.

Vid en upptäckt beroendeproblematik arbetar vi i team med företagsläkare, företagssköterska med särskild kompetens för beroende, samt beteendevetare.