location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Syftet med hälsoundersökningar är att påvisa livsstilens och arbetsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, samt att tydliggöra individuella riskfaktorer. Friska medarbetare är en god förutsättning för ett företags utveckling. För att kunna förebygga sjukdom och tidigt upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. Att belysa friskfaktorer är en metod som främjar individens hälsa och företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Med hälsoundersökningen som grund är det lätt att göra en handlingsplan som motsvarar delar av kraven i Arbetsmiljölagen.

Hälsoundersökning